logo-FIFGROUP-vertical logo-FIFASTRA-vertical logo-SPEKTRA-vertical

Tradisi membuang Orang Tua

(KISAH NYATA)-Di Jepang dulu pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yg dibuang ialah orang tua yg sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. PADA suatu hari, ada seorang Pemuda yg berniat membuang ibunya ke hutan, itu karena si ibu sudah lumpuh dan agak pikun.

Si Pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya. Si Ibu yg kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yg bisa diraihnya lalu mematahkannya dan menaburkannya di sepanjang jalan yg mereka lalui.

Sesampai di dalam hutan yg sangat lebat, si anak menurunkan ibu tsb dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia tidak menyangka tega melakukan
perbuatan ini terhadap ibunya.

Justru si Ibu yg tampak tegar, dalam senyumnya dia berkata, “Anakku, Ibu sangat menyayangimu. Sejak kecil sampai dewasa, Ibu selalu merawatmu dg segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi Ibu sudah menandai sepanjang jalan yg kita lalui dg ranting-ranting kayu. Ibu takut kamu tersesat, ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah.”

Setelah mendengar kata-kata tsb, si anak menangis dg sangat keras, kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa si Ibu pulang ke rumah. Pemuda tsb akhirnya merawat Ibu yg sangat mengasihinya sampai ibunya meninggal.

Orang tua BUKAN BARANG RONGSOKAN yg bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Karena saat engkau sukses a/ saat engkau dalam keadaan susah, hanya orang tua yg mengerti kita dan bathinnya akan menderita kalau kita susah.

‘Orang tua’ tidak pernah meninggalkan kita, bagaimana pun keadaan kita, walau pun kita pernah kurang ajar kepada orang tua. Namun ‘orang tua’ kita akan tetap mengasihi kita sampai kapan pun. MULAI sekarang, mari kita lebih mengasihi ‘orang tua’ kita selagi mereka masih hidup. Kasih orang tua TAK TERBATAS..dalam suka..dan duka..sampai kapan pun. (Ibin Lesmana)-FR

—————

 

Ikuti terus artikel kategori psichologi lainnya :

Sugih tanpa bandha

(Lokal Wisdom Jawa-Piwulang “Sosrokartanan”)-Drs. RMP. Sosrokartono kang sok dijuluki Ndara Sosro, Mandhor Klungsu, utawa Djoko Pring, pancen ora nate mejang ngelmu. Nanging sacara ora langsung panjenengane paring pituduh lan piwulang liwat tindak-tanduk lan pangandikane yen sesrawungan karo liyan.

 

Miturut ngandikane panjenengane, “Perlunipun lan maksudipun inggih punika nyukani urunan piwulang, pitedah, lan tuladha dhateng para sadherek ing ngriki, ingkang asor, inggih ingkang luhur, ingkang mlarat, ingkang sugih”.
Ewasemono ora gampang mangerteni pituduh-pituduhe Ndara Sosro, jalaran yen mung ditampa sacara wantah utawa sabrebetan, dadine sarwa cengkah.
“Sugih tanpa bandha, Digdaya tanpa aji, Nglurug tanpa bala, Menang tan ngasoraken”.

Saben wong kang sugih (kaprahe), mesthi duwe bandha akeh. Malah bandha kang akeh iku sing dadi titikan yen dheweke wong sugih. Yen bandhane mung sethithik iku diarani wong mlarat. Lah, kok ana “sugih tanpa bandha?”
Pancen ana. Yen digagas jero, kita kabeh iki sugih, jasmaniah lan rokhaniah. Tembung “sugih” mono jembar tebane. Awak kita waras, iku sawijining kasugihan. Ora cacad jasmani lan mental, iku uga kasugihan.

 

Duwe kanca akeh, arane sugih kanca. Kawruhe akeh, arane sugih kawruh. Duwe akal kang maneka warna kanggo ngentasi gawe, arane sugih akal. Yen awak waras, ora cacad, lan sugih akal, bandha gampang digoleki, jalaran wis digelar amba dening Gusti Allah.
Waton sikil gelem jumangkah tangan gelem kumlawe, ing jagad gumelar iki akeh bandha kang ngenteni dimanfaatake. Gusti Allah paring wektu kang padha marang kita, yaiku sedina-sewengi 24 jam. Yen kita gelem tumandang, urip kita ora bakal kapiran.
Tanpa dhuwit kaya-kaya urip iku krasa ewuh aya. Kanggo mangan saben dina, nempur beras nganggo dhuwit. Lara, mertamba nganggo dhuwit, sekolah nganggo dhuwit, golek gaweyan nganggo dhuwit. Rasane dhuwit iku kok nguwasani panguripan kita.
Sajroning nyukupi kabutuhan ing panguripan saben dinane iki, kita pancen merlokake dhuwit. Nanging dhuwit mono dudu sakabeh-kabehe. Kamulyan iku kerep-kerepe ora gumantung marang akehe dhuwit. Apa gunane dhuwit akeh yen awake ora waras, upamane.

 

Apa maneh dhuwit akeh, yen ora bisa urip tentrem jalaran tansah congkrah karo sedulur, kanca-kanca, lan tangga-tanggane. Mula bener anane unen-unen:
“Luwih becik mikul dhawet rengeng-rengeng tinimbang numpak mercy mbrebes mili”.
Akeh wong kang nguber dhuwit nganti lali wayah, gelem nindakake apa wae, lali marang prikamanungsan, lali marang budi luhur, moral, lan etika kang diwulangake agama apadene kapitayan.

 

Uripe ngangsa-angsa, meri marang rejekine liyan, wusana atine ora bisa tentrem. Yen dhuwite kalong sethithik wae susahe ora jamak. Bisa nandhang stress lan schizophrenia. Kamangka ujaring pinisepuh: “Bandha (dhuwit) bisa lunga, pangkat bisa oncat, bojo ayu bisa minggat (mlayu)”.
Pancen saben wong duwe karakter dhewe-dhewe. Wong kang h e d o n i s (karem marang kanikmatan kadonyan) gelem nempuh cara apa wae kanggo golek dhuwit/bandha. Sing penting dheweke seneng, ora perduli wong liya dadi korban. Dene wong kang m o r a l i s isih mikir-mikir dhisik yen dijak golek bandha kanthi cara kang ora cocog karo paugeran morale.

 

Wong moralis yakin yen Gusti ora mbiji wong saka bandhane, pangkate, katurunane, lan liya-liyane, nanging saka amal tumindake. Senajan bandhane mung sethithik, nanging yen anggone golek sarana upaya kang kalal lan becik, tumraping dheweke luwih aji ing ngarsane Gusti.
Satemene kelangan bandha/dhuwit mono mung kelangan sethithik (cilik-cilikan). Kelangan kuwarasan, padha karo kelangan separone darbek kita. Lah, yen kelangan harkat, martabat, ajining dhiri, iku wis ateges kelangan sakabeh-kabehe.
Piwulang “Sugih Tanpa Bandha” iku dudu piwulang tumrap wong kang ringkih. Malah suwalike, piwulang tumrap wong kang gedhe tekade, pantang mundur, jujur, bares, wani, manteb, ulet, lan prasaja. Wong kang prasaja gampang nrima apa anane (kahanan/prastawa kang namani uripe). Prinsipe: kabutuhane mung sethithik, nanging kuwajibane marang liyan akeh”.
Seje karo wong kang ngagul-agulake bandhane. Adate rumangsa kuwat dhewe, bisa nindakake apa wae. Sarana dhuwite bisa mrentah sapa wae, bisa nelukake sapa wae, bisa antuk monopoli, fasilitas, prioritas. Suwe-sa ngrasakake endahing urip. (M. Budhi Rahardjo-72)-Aguk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Langganan Artikel Gratis
Dengan mendaftarkan alamat email dibawah ini, berarti anda akan selalu dapat kiriman artikel terbaru dari Alumnimaterdei

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Anda pengunjung ke
UD. Setiadarma
Best PRICE, Best QUALITY & Best for YOU! Setiadarma

UD. Setiadarma-Surabaya Sidharta Krisnamurti HP. 08165419447

Percetakan Offset Sidoyoso
Jl. Kedung Cowek 205 Surabaya (0351) 3770001-3718318 Fax. 3763186
Bosch
Bosch Jl. kedungsari 117-119 Surabaya Telp. (62-31) 5312215-5353183-4 Fax. (62-31) 5312636 email: roda_mas888@yahoo.com
Download Buletin Media Alumni Edisi 2
Buletin-MA-utk.-Widget Buletin Media Alumni bag. 1, kilk disini Buletin Media Alumni bag. 2, klik disini buletin Media Alumni bag. 3, klik disini
Alamo
alamo
Download Buletin
buletin-IAMDP 8 Download Buletin klik pada Gambar
Sahabat kita