logo-FIFGROUP-vertical logo-FIFASTRA-vertical logo-SPEKTRA-vertical

Mercedes S600 serempetan

Mercedes S600 penyokDina jemuah esuk bar saka ngeterake putra-putrine juragan Agus sekolah nganggo Mercedes S600, Bejo bali mulih nang dalem’e juragan Agus. Mobil Mercedes kiwa tengen saka ngarep tekan mburi lecet lan dhekok kabeh malah ana sing nganti penyok suwek bolong.
Bejo ora rumangsa salah mudun saka mobil diparani boss Agus sing pirsa mobile penyok-penyok.
Agus : “Kenapa mobil dadi remuk kaya ngene?”
Bejo “Tenang boss, sampun beres kula atasi..”
Agus : “Tenang piye? Piye critane?”
Bejo: “Niki wau Kalimalang macet sanget, wonten mikrolet ngebut srobat-srobot mendhet jalur paling tengen ngantos kedaden nyrempet lan nabrak mobil menika. Sisih tengen mobil ngantos risak saking ngajeng dumugi wingking…”
Agus “iya.., trus piye..?”
Bejo: “Mikrolet kula susul, supire kula ken mandhap lan kula jaluk’i ganti rugi..”
Agus “Iyaa.., trus dibayar pira karo supire?”
Bejo: “Boten purun bayar, boten sanggup. Criose supir mikrolete boten gadhah duwit…”
Agus : “Lho.., lha trus piye?”
Bejo: “Nggih sampun, amargi supire boten sanggup bayar ganti rugi njur supire kula kengken bidhal malih mawon.
Ning kula boten kirang akal.., sak sampunipun mikrolet bidhal, gantos kula susul mikroletipun. Sakderenge kesusul, langsung gantos kula srempetaken sakuat-kuat’e mobil niki teng sisih tengenipun mikrolet ngantos mikroleitpun penyek-penyok boten karuan.
Kula bales kelakuan supir mikrolet niku, malah menang kula mbales’e.
Bibar niku gantos kula ingkang mlayu banter wangsul mriki. Dados urusan sampun beres boss, boten usah lapur pulisi, boten usah bales dendam sampun kula bales., pun beres.
Ning sing kula gumun kenging napa supir mikrolet niku boten purun ngoyak kula..?”
Juragan Agus cengar-cengir karo mlorot tiba nggeblag merga kena stroke. (Suhirto M)-Aguk

One Response to Mercedes S600 serempetan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Langganan Artikel Gratis
Dengan mendaftarkan alamat email dibawah ini, berarti anda akan selalu dapat kiriman artikel terbaru dari Alumnimaterdei

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Anda pengunjung ke
UD. Setiadarma
Best PRICE, Best QUALITY & Best for YOU! Setiadarma

UD. Setiadarma-Surabaya Sidharta Krisnamurti HP. 08165419447

Percetakan Offset Sidoyoso
Jl. Kedung Cowek 205 Surabaya (0351) 3770001-3718318 Fax. 3763186
Bosch
Bosch Jl. kedungsari 117-119 Surabaya Telp. (62-31) 5312215-5353183-4 Fax. (62-31) 5312636 email: roda_mas888@yahoo.com
Download Buletin Media Alumni Edisi 2
Buletin-MA-utk.-Widget Buletin Media Alumni bag. 1, kilk disini Buletin Media Alumni bag. 2, klik disini buletin Media Alumni bag. 3, klik disini
Alamo
alamo
Download Buletin
buletin-IAMDP 8 Download Buletin klik pada Gambar
Sahabat kita